استفاده از آمنيون غني شده با سلول هاي بنيادي مزانشيمي چربي اتولوگ در پوشش زخم سوختگي درجه سه: مطالعه حيواني


محمد جواد فاطمي، امير اسدالله خواجه رحيمي، بابك نيكومرام، مريم سخايي، شبنم مصطفوي نيا، امير آتشي*، مير سپهر پدرام، حميدرضا آقايان، شيرين عراقي، مجيد سلطاني ، مجيد مصاحبي محمدي;
نام مجله:
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
سال نشر:
1393
شماره مجله:
162
صفحات:
367-387
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد