جداسازي و تعيين هويت سلول هاي بنيادي خونساز و مزانشيمي مشتق از بافت جفت انساني


آزاده اميدخدا، دكتر سعيد كاوياني*، دكتر مسعود سليماني، دكتر مهين نيكوگفتار ظريف، امير آتشي، ناصر احمدبيگي، دكتر مصطفي جمالي ، دكتر مژده نخلستاني;
نام مجله:
فصلنامه خون
سال نشر:
1393
شماره مجله:
44
صفحات:
93-102
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد