بررسي تاثير بيان رونوشت وابسته به نهفتگي ويروس هرپس سيمپلكس تيپ 1 بر مسير TGF-β در سلول هاي نوروبلاستوماي انساني


احسان عارفيان ، طراوت بامداد ، مسعود سليماني ، امير آتشي ، پرويز فلاح;
نام مجله:
پژوهش هاي آسيب شناسي زيستي
سال نشر:
1390
شماره مجله:
32
صفحات:
50
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد