تمايز سلولهاي بنيادي جنيني موش به سلولهاي خونساز


مسعود سليماني ، امير آتشي ، محمدمعصومي ، محمد حسين بهاروند;
نام مجله:
مجله علوم تشریح ایران
سال نشر:
1384
شماره مجله:
10
صفحات:
11-18
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد