خانم دكتر سكينه طاهرخاني


مدرک تحصیلی:
دکتری تخصصی
گرایش تحصیلی:
بهداشت باروری
محل اخذ مدرک:
دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی
رتبه دانشگاهی:
استادیار
آدرس الکترونیک:
sakinehtaherkhani@yahoo.com
تلفن تماس:
-
آدرس:
-
برنامه هفتگی
روز
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
شنبه
-
-
-
سميولوژي
داخلي جراحي
يكشنبه
-
-
-
-
-
دوشنبه
كارآموزي
كارآموزي
كارآموزي
كارآموزي
كارآموزي
سه شنبه
كارآموزي
كارآموزي
كارآموزي
كارآموزي
كارآموزي
چهارشنبه
كارآموزي
كارآموزي
كارآموزي
كارآموزي
كارآموزي
پنجشنبه
-
-
-
-
-
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد