مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
گرایش تحصیلی:
آمار زيستی
محل اخذ مدرک:
علوم پزشكي شهيد بهشتي
رتبه دانشگاهی:
مربی
آدرس الکترونیک:
Email
تلفن تماس:
-
آدرس:
-
برنامه هفتگی
روز
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
شنبه
-
-
-
-
-
يكشنبه
-
آمار زیستی
(هوشبری)
-
آمار زیستی
(هوشبری)
-
دوشنبه
-
-
-
-
-
سه شنبه
-
-
-
آمار زیستی
(بهداشت)
-
چهارشنبه
-
-
-
-
-
پنجشنبه
-
-
-
-
-
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد