دکتر مسلم جعفری ثانی


مدرک تحصیلی:
دکتری تخصصی
گرایش تحصیلی:
بیوشیمی بالینی
محل اخذ مدرک:
دانشگاه تربیت مدرس
رتبه دانشگاهی:
استادیار
آدرس الکترونیک:
moslem.jafarisani@gmail.com
تلفن تماس:
-
آدرس:
میدان هفت تیر ،دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پیراپزشکی
برنامه هفتگی

 

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

بیوشیمی عمومی علوم آز

بیوشیمی بالینی هوشبری

دفترEDO

 

 

1شنبه

کارآموزی علوم آزمایشگاهی کارآموزی علوم آزمایشگاهی

دفترEDO

   

2شنبه

بیوشیم پزشکی2  علوم آز هورمون علوم آز

دفترEDO

   

3شنبه

کارآموزی علوم آزمایشگاهی کارآموزی علوم آزمایشگاهی

دفترEDO

دفترEDO

 

4شنبه

هورمون( پزشکی)

دیسیپلین (پزشکی)

هورمون (پزشکی )

کلیه(پزشکی)

سلول و مولکول (پزشکی)

دفترEDO

دفترEDO

 

5شنبه

   

 

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد