دکتر مسلم جعفری ثانی


مدرک تحصیلی:
دکتری تخصصی
گرایش تحصیلی:
بیوشیمی بالینی
محل اخذ مدرک:
دانشگاه تربیت مدرس
رتبه دانشگاهی:
استادیار
آدرس الکترونیک:
moslem.jafarisani@gmail.com
تلفن تماس:
-
آدرس:
میدان هفت تیر ،دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پیراپزشکی
برنامه هفتگی
روز
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
شنبه
(کارآموزی علوم آزمایشگاهی)مرکز عظیما
(کارآموزی علوم آزمایشگاهی)مرکز عظیما
(کارآموزی علوم آزمایشگاهی)بیمارستان امام حسین
ریفرم پزشکی  
يكشنبه
مشاوره دانشجویان (کارآموزی علوم آزمایشگاهی)بیمارستان امام حسین (کارآموزی علوم آزمایشگاهی)بیمارستان امام حسین ریفرم پزشکی ریفرم پزشکی
دوشنبه
(کارآموزی علوم آزمایشگاهی)بیمارستان بهار
(کارآموزی علوم آزمایشگاهی)مرکز عظیما  (کارآموزی علوم آزمایشگاهی)مرکز عظیما
ریفرم پزشکی
ریفرم پزشکی
سه شنبه
(کارآموزی علوم آزمایشگاهی)بیمارستان بهار
(کارآموزی علوم آزمایشگاهی)مرکز عظیما
(کارآموزی علوم آزمایشگاهی)مرکز عظیما
هورمون شناسی علوم آز  
چهارشنبه
بیوشیمی دیسیپلین پزشکی مشاوره دانشجویان (کارآموزی علوم آزمایشگاهی)بیمارستان امام حسین    
پنجشنبه
-
-
-
-
-
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد