مدرک تحصیلی:
دکتری تخصصی
گرایش تحصیلی:
انگل شناسی
محل اخذ مدرک:
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رتبه دانشگاهی:
استادیار
آدرس الکترونیک:
Email
تلفن تماس:
-
آدرس:
-
برنامه هفتگی
روز
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
شنبه
انگل و قارچ شناسی
-
-
-
-
يكشنبه
انگل و قارچ شناسی
انگل و قارچ شناسی
-
-
باکتریولوژی 1
دوشنبه
انگل و قارچ شناسی
-
-
-
-
سه شنبه
انگل و قارچ شناسی (آزمایشگاه)
انگل شناسی
انگل و قارچ شناسی (آزمایشگاه)
-
-
چهارشنبه
-
-
-
-
-
پنجشنبه
-
-
-
-
-
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد