دكتر سارا سعيدنيا


مدرک تحصیلی:
دکتری تخصصی
گرایش تحصیلی:
علوم تشريح
محل اخذ مدرک:
دانشگاه علوم پزشكی بقية الله
رتبه دانشگاهی:
استادیار
آدرس الکترونیک:
sarasaeednia@yahoo.com
تلفن تماس:
-
آدرس:
-
مشاهده رزومه:
دانلود فايل
برنامه هفتگی
روز هاي هفته 8 - 10 10 -12 14-16
شنبه آناتومي  تئوری - عملی/مامایی ترم 1 آناتومي  پزشکی آناتومي  تئوری - عملی / مامایی ترم 2
يكشنبه آناتومي تئوری - عملی/ پرستاري ترم 1 آناتومي تئوری - عملي / پرستاری ترم 1 اناتومي  پزشکی
دوشنبه آناتومي تئوری - عملی / اتاق عمل ترم 2 آناتومي  تئوری - عملی / مامایی ترم 2 آناتومي تئوری - عملي / مامایی ترم1
سه شنبه آناتومي / مهندسي پزشكي آناتومی تئوری - عملی / پرستاری ترم 1 آناتومی تئوری - عملی / اتاق عمل ترم 2
چهارشنبه آزمايشگاه آزمايشگاه آزمايشگاه
       
       
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد