دكتر مهدي ميرزايي


مدرک تحصیلی:
دکتری تخصصی
گرایش تحصیلی:
باكتری شناسی پزشکی
محل اخذ مدرک:
دانشگاه علوم پزشكی تهران
رتبه دانشگاهی:
دانشیار
آدرس الکترونیک:
mirzaii1386@gmail.com
تلفن تماس:
023-32395059 داخلي 530
آدرس:
ميدان هفت تير،‌دانشگاه علوم پزشكي، دانشكده پزشكي،‌ طبقه دوم
مشاهده رزومه:
دانلود فايل
برنامه هفتگی
روز
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
شنبه
باکتری شناسی و ویروس شناسی تئوری
باکتری شناسی عملی
-
-
-
يكشنبه
مشاوره با دانشجویان
مشاوره با دانشجویان
-
-
-
دوشنبه
میکروبشناسی و استریلیزاسیون تئوری
-
-
-
-
سه شنبه
مشاوره با دانشجویان
مشاوره با دانشجویان
-
-
-
چهارشنبه
باکتری شناسی و ویروس شناسی تئوری
باکتری شناسی و ویروس شناسی تئوری
-
-
-
پنجشنبه
-
-
-
-
-
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد