دکتر رضا جعفری


مدرک تحصیلی:
دکتری تخصصی
گرایش تحصیلی:
ایمونولوژی
محل اخذ مدرک:
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رتبه دانشگاهی:
استادیار
آدرس الکترونیک:
jafari.r@shmu.ac.ir
تلفن تماس:
023-32395054 داخلی 614
آدرس:
دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی
برنامه هفتگی

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

 

برنامه هفتگی

روز

10-8

12-10

14-12

16-14

شنبه

کارآموزی علوم آزمایشگاهی

بیمارستان بهار

کارآموزی علوم آزمایشگاهی

مرکز عظیما

کارآموزی علوم آزمایشگاهی

مرکز عظیما

 

يكشنبه

کارآموزی علوم آزمایشگاهی

بیمارستان بهار

حضور در دانشکده

کارآموزی علوم آزمایشگاهی

بیمارستان امام حسین (ع)

 

دوشنبه

کارآموزی علوم آزمایشگاهی

مرکز عظیما

ایمونولوزی عملی(مامائی)/ اصول ايمني و حفاظت در آزمايشگاه (نظري)

حضور در دانشکده

 

سه شنبه

ایمونولوژی نظری

(پرستاری)

ایمونولوزی عملی

(پرستاری)

ایمونولوزی عملی

(پرستاری)

 

چهارشنبه

ایمونولوژی نظری

(مامائی)

ایمونولوژی نظری

(اتاق عمل)

ایمونولوژی عملی (اتاق عمل)/

کارآموزی علوم آزمایشگاهی

بیمارستان امام حسین (ع)

 

 

پزشکی

ردیف

نام درس

تاریخ

ایام هفته

ساعت

ترم و رشته دانشجویان

تاریخ امتحان

1

ایمونولوژی تولیدمثل

15/11/97

دوشنبه

4-2

ترم 5 پزشکی

چهارشنبه 1/12/97

2

ایمونولوژی تولیدمثل

16/11/97

سه شنبه

4-2

ترم 5 پزشکی

 

3

ایمونولوژی قلب

30/11/97

سه شنبه

4-2

ترم3 پزشکی

شنبه 18/12/97

4

ایمونولوژی کلیه

7/12/97

سه شنبه

4-2

ترم5 پزشکی

شنبه 25/12/97

5

ایمونولوژی تنفس

25/12/97

شنبه

4-2

ترم3 پزشکی

چهارشنبه 21/1/98

6

ایمونولوژی نئوپلازی

18/1/98

یکشنبه

4-2

ترم 5 پزشکی

شنبه 21/2/98

7

ایمونولوژی نئوپلازی

25/1/98

یکشنبه

4-2

ترم 5 پزشکی

 

8

ایمونولوژی خون و لنف

31/1/98

یکشنبه

4-2

ترم3 پزشکی

شنبه 25/3/98

9

ایمونولوژی نئوپلازی

3/2/98

دوشنبه

4-2

ترم 5 پزشکی

 

10

ایمونولوژی نئوپلازی

7/2/98

شنبه

4-2

ترم 5 پزشکی

 

11

ایمونولوژی گوارش

10/2/98

سه شنبه

4-1

ترم3 پزشکی

سه شنبه 28/3/98

12

ایمونولوژی غدد

8/3/98

چهارشنبه

4-2

ترم3 پزشکی

شنبه 1/4/98

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد