دكتر محمد اميري


مدرک تحصیلی:
دکتری تخصصی
گرایش تحصیلی:
مديريت خدمات بهداشتي درماني
محل اخذ مدرک:
علوم تحقيقات تهران
رتبه دانشگاهی:
دانشیار
آدرس الکترونیک:
m_amiri_71@yahoo.com
تلفن تماس:
023-32394086
آدرس:
ميدان هفت تير،‌ دانشگاه علوم پزشكي، دانشكده پزشكي، طبقه سوم
برنامه هفتگی
روز
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
شنبه
-
-
 
اصول کلیات خدمات بهداشتی
يكشنبه
اقتصاد بهداشت
-
-
اصول برنامه ریزی بهداشتی
-
دوشنبه
-
مدیریت صنعتی
-
-
-
سه شنبه
اصول مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
-
-
-
-
چهارشنبه
-
اصول برنامه ریزی بهداشتی
-
-
-
پنجشنبه
-
-
-
-
-
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد