شهربانو گلی


مدرک تحصیلی:
دکتری تخصصی
گرایش تحصیلی:
آمار زیستی
محل اخذ مدرک:
-
رتبه دانشگاهی:
استادیار
آدرس الکترونیک:
Email
تلفن تماس:
-
آدرس:
-
برنامه هفتگی
روز
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
شنبه
 

آمار کارشناسی ارشد ویژه

-
-

آمار حیاتی هوشبری

نیمه دوم ترم
-
يكشنبه

آمار حیاتی هوشبری

نیمه دوم ترم-

آمار حیاتی مقدماتی پرستاری

نیمه اول ترم

-
-
-
دوشنبه
-

آمار کارشناسی ارشد سالمندی

نیمه اول ترم
-
-
-
سه شنبه
کامپیوتر دکترای بهداشت باروری
-
-
-
-
چهارشنبه

آمار حیاتی و روش تحقیق

کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

-
-
-
-
پنجشنبه
-
-
-
-
-
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد