دكتر محمدحسين ابراهيمي


مدرک تحصیلی:
دکتری تخصصی
گرایش تحصیلی:
طب کار و بيماريهاي شغلي
محل اخذ مدرک:
دانشگاه علوم پزشكي تهران
رتبه دانشگاهی:
استادیار
آدرس الکترونیک:
ebrahimi_mh@hotmail.com
تلفن تماس:
023-32395054 داخلي 503 و 32361718-023
آدرس:
ميدان بسيج، دانشكده بهداشت و ميدان هفت تير،‌دانشگاه علوم پزشكي،‌دانشكده پزشكي، طبقه اول
برنامه هفتگی
روز
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
شنبه
معاينات سلامت شغلي بيمارستان امام حسين (ع)
 جلسه مركز تحقيقات    سلامت محيط و كار 
جلسه كميته تحقيقات دانشجويي
-
معاينات سلامت شغلي بيمارستان امام حسين (ع)
يكشنبه
سم شناسي شغلي
زبان تخصصي بهداشت عمومي
جلسه كميته تحقيقات دانشجويي
-
دوشنبه
اپيدميولو‍‍‍ژي بيماريهاي شغلي
زبان تخصصي 2 پزشكي
زبان تخصصي 1 پزشكي
-
معاينات سلامت شغلي بيمارستان امام حسين (ع)
سه شنبه
مشاوره دانشجو يان بهداشت حرفه اي
معاينات سلامت شغلي بيمارستان امام حسين (ع)
شوراي پژوهش دانشگاه
-
چهارشنبه
بهداشت و بيماريهاي محيطي دانشجويان پزشكي
دفتر كميته تحقيقات دانشجويي
دفتر كميته تحقيقات دانشجويي
-
معاينات سلامت شغلي بيمارستان امام حسين (ع)-
پنجشنبه
معاينات سلامت شغلي بيمارستان امام حسين (ع)
 معاينات سلامت شغلي بيمارستان امام حسين (ع)
-
-
-
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد