خانم مهسا فياض


مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
گرایش تحصیلی:
آمار حياتی
محل اخذ مدرک:
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
رتبه دانشگاهی:
مربی
آدرس الکترونیک:
mahsafayaz@yahoo.com
تلفن تماس:
02332390600
آدرس:
شاهرود، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، دانشكده پزشكي، اتاق 210
برنامه هفتگی
روز
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
شنبه
-
-
-
-
-
يكشنبه
-
-
-
-
-
دوشنبه
آمار زيستي (هوشبري)
-
-
-
-
سه شنبه
آمار، اپيدميولوژي و روش تحقيق(تكنسين دهان)
-
-
-
-
چهارشنبه
-
-
-
-
-
پنجشنبه
-
-
-
-
-
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد