احمد خسروي


مدرک تحصیلی:
دکتری تخصصی
گرایش تحصیلی:
اپيدميولوژي
محل اخذ مدرک:
علوم پزشکی تهران
رتبه دانشگاهی:
استادیار
آدرس الکترونیک:
a.khosravi@shmu.ac.ir
تلفن تماس:
023-32374350
آدرس:
ميدان بسيج، دانشكده بهداشت
برنامه هفتگی
روز
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
شنبه
   
روش تحقیق- پزشکی مبتنی بر شواهد
-
-
يكشنبه
 اپیدمیولوژی بیماریهای واگیر (ارشد اپیدمیولوژی)  روشهای آماری در اپیدمیولوژی مشاوره دانشجویان
اپیدمیولوژی بالینی
-
دوشنبه
اصول اپیدمیولوژی- پزشکی
  ژورنال کلاب
زبان تخصصی (بهداشت عمومی)
-
سه شنبه
مشاوره دانشجویان      
-
چهارشنبه
 جلسه کمیته اپیدمیولوژی  
مشاوره دانشجویان
-
-
پنجشنبه
-
-
-
-
-
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد