بيان ژنPPARγ در سلول هاي چربي تمايز يافته از سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان انساني


شادي اسمعيلي، سعيد كاوياني ، مهرداد نوروزي نيا، امير آتشي، مسعود سلیمانی;
Journal name:
مجله پیاورد سلامت
Year:
1393
Volum:
6
Pages:
553-563
DOI:
-
Links:
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir