استفاده از آمنيون غني شده با سلول هاي بنيادي مزانشيمي چربي اتولوگ در پوشش زخم سوختگي درجه سه: مطالعه حيواني


محمد جواد فاطمي، امير اسدالله خواجه رحيمي، بابك نيكومرام، مريم سخايي، شبنم مصطفوي نيا، امير آتشي*، مير سپهر پدرام، حميدرضا آقايان، شيرين عراقي، مجيد سلطاني ، مجيد مصاحبي محمدي;
Journal name:
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
Year:
1393
Volum:
162
Pages:
367-387
DOI:
-
Links:
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir