بررسي تاثير بيان رونوشت وابسته به نهفتگي ويروس هرپس سيمپلكس تيپ 1 بر مسير TGF-β در سلول هاي نوروبلاستوماي انساني


احسان عارفيان ، طراوت بامداد ، مسعود سليماني ، امير آتشي ، پرويز فلاح;
Journal name:
پژوهش هاي آسيب شناسي زيستي
Year:
1390
Volum:
32
Pages:
50
DOI:
-
Links:
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir