تمايز سلول‏هاي خون بند ناف به سلول‏هاي پيش‏ساز اريتروئيدي در محيط نيمه جامد و در حضور اينترلوكين 3، اينترلوكين 6، فاكتور سلول بنيادي و اريتروپويتين


امير آتشي ، سعيد كاوياني ، مسعود سليماني ، مهرداد نوروزي نيا ، يوسف مرتضوي ، مريم حفيظي;
Journal name:
پژوهش هاي آسيب شناسي زيستي
Year:
1390
Volum:
30
Pages:
1-12
DOI:
-
Links:
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir